Privacy Policy

Integritetspolicy

Din Integritet är Vår Prioritet

Vi på Mobil Assisten värnar om din integritet och strävar efter att skydda dina personuppgifter. Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och skyddar din information när du använder våra tjänster.

Insamling av Personuppgifter

Vi samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla våra tjänster och förbättra din användarupplevelse. Det kan inkludera namn, kontaktuppgifter och tekniska detaljer om de problem du rapporterar.

Användning av Personuppgifter

Dina personuppgifter används enbart för att tillhandahålla och förbättra våra tekniksupporttjänster. Vi delar inte dina uppgifter med tredje parter utan ditt uttryckliga medgivande.

Säkerhet och Skydd av Personuppgifter

Vi vidtar lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda din information från obehörig åtkomst, förlust eller otillåten ändring. Dina personuppgifter lagras på säkra servrar och hanteras med högsta sekretess.

Rätt till Återkallande och Radering

Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke och begära radering av dina personuppgifter. Kontakta vår kundtjänst för att utöva dina rättigheter.

GDPR-Överensstämmelse

Vi följer principerna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och strävar efter att säkerställa att dina personuppgifter behandlas på ett lagligt, rättvist och transparent sätt. Vi informerar dig om hur dina uppgifter används och ger dig möjlighet att utöva dina rättigheter enligt GDPR.

Returpolicy

14 Dagars Ångerfrist

Vi erbjuder en returpolicy som ger dig möjlighet att ångra ditt abonnemang inom 14 dagar från påbörjat avtal, utan någon bindningstid. Om du önskar ångra ditt abonnemang, kontakta vår kundtjänst inom den angivna tidsramen.

Vi strävar efter att göra processen smidig och effektiv för dig. Din tillfredsställelse är vår prioritet, och vi är här för att hjälpa dig med eventuella ändringar eller avbokningar av ditt abonnemang.

Kontakta oss om du har några frågor eller behöver ytterligare information om vår integritetspolicy, GDPR-överensstämmelse eller returpolicy. Din tillit är viktig för oss, och vi tackar för att du väljer Mobil Assisten för dina teknikbehov.

  1. Insamling av Information: Vi samlar in vissa personuppgifter från dig vid registrering, inklusive namn, kontaktinformation och eventuellt betalningsinformation.
  2. Syfte med Insamlingen: Dina uppgifter används för att tillhandahålla medlemskapstjänster, hantera fakturering och skicka medlemskapsspecifik information.
  3. Användning av Information: Vi använder din information enbart för ändamål som rör ditt medlemskap och för att förbättra våra tjänster.
  4. Datalagring: Dina uppgifter lagras säkert och vi vidtar lämpliga åtgärder för att skydda dem.
  5. Åtkomst och Rättigheter: Du har rätt att begära tillgång till dina uppgifter, korrigera felaktigheter eller radera dem enligt GDPR.
  6. Delning av Information: Vi delar inte din information med tredje parter utan ditt samtycke, om det inte krävs enligt lag.
  7. Kommunikation: Vi kommer att kommunicera med dig gällande ditt medlemskap via e-post och meddelanden som rör medlemskapet.
  8. Rätt att Ångra Samtycke: Du har rätt att när som helst ångra ditt samtycke till att behandla dina uppgifter.
  9. Uppdateringar av Integritetspolicyn: Om vi ändrar vår integritetspolicy kommer vi att meddela dig om ändringarna och deras påverkan på ditt medlemskap.